Equip investigador

La “Càtedra d’estudis socioeconòmics i despoblament del territori rural de Lleida” es centra en analitzar la situació del territori rural de les comarques de Lleida i de la població que hi resideix, així com els factors influents en el despoblament, i el potencial repoblament i difondre’n els resultats.

L’equip de personal investigador de la Càtedra està format per:

Equip investigador

Amb la col·laboració de: