El projecte

La “Càtedra d’estudis socioeconòmics i despoblament del territori rural de Lleida” es fruït de la col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Diputació de Lleida. Es centra en analitzar la situació del territori rural de les comarques de Lleida i de la població que hi resideix, així com els factors influents en el despoblament, i el potencial repoblament i difondre’n els resultats. Pretén estudiar la situació i els reptes (polítics, socials, econòmics, culturals, educatius) del territori rural de les comarques de Lleida. És hereva de l’Observatori socioeducatiu de Lleida que va posar en marxa a l’any 2009 el grup de recerca consolidat Anàlisi Social i Educativa (Gr-ASE [http://www.grase.udl.cat/]) de la Universitat de Lleida.

Objectius de la Càtedra

Potenciar l’estudi de la situació socioeconòmica i cultural del territori rural de Lleida

Analitzar els factors influents en el despoblament i detectar factors potenciadors del repoblament rural

Difondre els resultats de la recerca i de les actuacions que es realitza sobre les citades temàtiques d’estudi a nivell de comarques de Lleida

001 – ThinkingCreated with Sketch.Reconceptualizar la(les) definició(ns) del medi rural relacionant-ho amb les transformacions que ha viscut i les múltiples realitats que té (ruralitats)

Sensibilitzar a la població en general, representants de les institucions (local i autonòmica) i organitzacions no lucratives sobre la importància del territori rural (i de la població que hi resideix) a nivell històric, present i de futur

Equip investigador

L’equip de personal investigador de la Càtedra que pertany a diferents àrees de coneixement que, en conjunt, aporten diferents i complementàries perspectives d’anàlisi, son els següents:

Els nostres projectes

Amb la col·laboració de: