Ramon Julià

Dades de contacte

Telèfon: 973706595
Correu electrònic: ramon.julia@udl.cat

Perfil acadèmic

Professor del Departament de Geografia i Sociologia al Grau en Treball Social de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Membre del grup de recerca Gr-ASE (Grup de Recerca i Anàlisi Social i Educativa) de la Universitat de Lleida. Doctor en sociologia. Línies d’investigació: Migracions, serveis socials, inserció sociolaboral i desenvolupament comunitari.

Altres membres de l'equip

Amb la col·laboració de: