Projecte 1: Les ruralitats

Resum i objectius:

El primer llibre de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida és una primera aproximació a les ruralitats de les comarques de Lleida mitjançant una diagnosi a nivell múltiple, emmarcat en un retrat dels discursos i les polítiques a escala internacional (especialment de la Unió Europea [capítol 1]) i estatal [capítol 2]). I ja centrats en Lleida, s’aprofundeix en la situació i l’evolució des de la perspectiva de la demografia i la geografia humana (capítol 3), per continuar amb l’urbanisme (capítol 4), el mercat laboral (capítol 5), els serveis socials (capítol 6), els serveis sanitaris (capítol 7) i els serveis educatius (capítol 8).

La redacció d’aquests textos ha partit de fonts existents (secundàries) i en alguns casos, pocs, de treballs de camp necessaris per aprofundir en llacunes existents. Ha de representar el punt de partida de l’anàlisi de les realitats rurals de Lleida i de les diverses situacions i experiències dels que hi resideixen.

Llibre publicat

Les ruralitats. Els micropobles de Lleida.

Les ruralitats. Els micropobles de Lleida.

Autors: Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida
Any de publicació: 2021
Edició: Lleida: Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida.

Altres projectes

Amb la col·laboració de: