Càtedra del món rural. Universitat de Vic.

Informació de contacte


Pàgina web: https://www.uvic.cat/recerca/catedra-mon-rural

El centre de recerca

“La Càtedra del Món Rural té la missió de contribuir al desenvolupament integral i sostenible dels territoris rurals de Catalunya i la generació de coneixement en aquest àmbit. Els objectius de la Càtedra son: promoure un desenvolupament global i sostenible dels territoris rural, lluitar contra el despoblament i el desequilibri territorial del país, incentivar dinàmiques de col·laboració entre les entitats de la Càtedra i els diversos agents dels territoris rurals, promoure la recerca i la generació de coneixement en relació al món rural i contribuir als debats i iniciatives que, sobre aquest àmbit, es generin a nivell de país. La Càtedra esdevindrà, al mateix temps, un instrument per afavorir la col·laboració entre investigadors/es i professionals en l’àmbit rural i amb els investigadors/res i professionals de la UVic-UCC”.
Amb la col·laboració de: