Jordi Domingo

Dades de contacte

Telèfon: 973706605
Correu electrònic: jordi.domingo@udl.cat

Perfil acadèmic

Professor del Departament de Geografia i Sociologia de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Membre del grup de recerca Gr-ASE (Grup de Recerca i Anàlisi Social i Educativa) de la Universitat de Lleida. Llicenciat en Geografia i Història. Doctorat en Geografia Humana. Línies d’investigació: Geografia Humana, Geografia Urbana, migracions, marginació social i microstats.

Altres membres de l'equip

Amb la col·laboració de: